toga

What’s in a name

Ouders zijn vrij in het kiezen van een voornaam. Je voor- en achternaam wordt je gegeven bij je geboorte en daar heb je geen invloed op gehad. Het kan natuurlijk zo zijn dat je helemaal niet tevreden bent met de keuze van je ouders of dat je naam, bijvoorbeeld door je persoonlijke ontwikkeling, niet meer bij je past. Om je voornaam officieel te wijzigen, moet je via een advocaat een verzoek indienen bij een rechter. De rechter oordeelt dan over het verzoek, waarbij gekeken wordt waarom je je voornaam wilt veranderen. De wet stelt eigenlijk maar twee voorwaarden aan een verzoek tot voornaamswijziging (of naamstoevoeging). Ten eerste dient er sprake te zijn van “zwaarwichtige redenen” en ten tweede mag de nieuwe naam niet ongepast zijn. Je achternaam wijzigen daarentegen ligt wat gecompliceerder. Het veranderen van een achternaam kan alleen onder strenge voorwaarden. Naamswijziging kan namelijk slechts in een beperkt aantal gevallen. Voor een achternaamswijziging van een minderjarige bijvoorbeeld gelden weer andere voorwaarden dan voor het laten wijzigen van een “bespottelijke” achternaam. Een aanvraag voor een wijziging van een achternaam moet worden ingediend bij Justis. Justis stelt vervolgens een onderzoek in. Hierbij worden gegevens in de Basisregistratie Personenregistratie opgezocht en kunnen belanghebbenden hun mening over de ingediende aanvraag geven. Justis beslist vervolgens namens de minister voor Rechtsbescherming of de achternaam mag worden gewijzigd. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met mij op!

Deel dit bericht