Disclaimer

Deze website is bedoeld om algemene informatie te geven aan geïnteresseerden in Suzanne Vaessen Advocatuur. Niets op deze website is bedoeld of dient te worden opgevat als juridisch advies.

Informatie op deze website kan ten gevolge van wetswijzigingen, ontwikkelingen in jurisprudentie dan wel andere oorzaken niet (meer) in overeenstemming zijn met de huidige situatie. Vraag in het geval u een juridische vraag heeft op het gebied van familierecht of jeugdrecht om advies aan Suzanne Vaessen Advocatuur.

Uw vragen zijn van harte welkom. Door het zenden van een brief, bericht per e-mail, een app of telefonisch contact, ontstaat echter geen relatie advocaat-cliënt, noch doet het voor Suzanne Vaessen Advocatuur enige afdwingbare verplichting ontstaan. Tenzij u reeds cliënt van ons kantoor bent, vallen dergelijke algemene berichten in beginsel niet onder ons beroepsgeheim. Het is mogelijk dat uw bericht en/ of bijlagen daarbij niet geopend wordt. We brengen onder uw aandacht dat bij het verzenden van berichten per e-mail, dan wel het gebruik van een contactformulier op deze website, de veiligheid niet altijd is gewaarborgd.

Alle rechten op de informatie op deze website, van welke aard dan ook, behoren toe aan Suzanne Vaessen Advocatuur

Deze rechten zijn voor zover ze daarvoor in aanmerking komen auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie uitprinten en kopieën maken voor eigen, niet commercieel gebruik.

Het aanpassen, verspreiden en/ of (ander) commercieel gebruik van de informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Suzanne Vaessen Advocatuur.

Informatie waar op deze website naar wordt verwezen kan afkomstig zijn van derde partijen. Die informatie van derden kan onjuistheden bevatten en de daarin weergegeven standpunten zijn niet die van Suzanne Vaessen Advocatuur.

We verzoeken u de informatie op deze website, inclusief eventueel vermelde e-mailadressen, niet te (laten) gebruiken om grote hoeveelheden ongevraagde e-mail of reclameboodschappen te zenden. Een dergelijk gebruik van de informatie op deze website is een inbreuk op de gebruiksvoorwaarden van deze site. De IP-adressen van bezoekers kunnen worden geregistreerd voor interne doeleinden, zoals het bijhouden van statistieken over unieke bezoekers per pagina van deze website.

Deze disclaimer is vastgesteld op 1 oktober 2021