Suzannevaessen

Kind van de rekening?

Tijdens de scheiding verandert er heel veel in het leven van een kind en een kind heeft hier niet om gevraagd. Hoe ernstig die gevolgen zijn, hangt in grote mate af van de harmonie tussen jullie als ouders. Ouderlijke ruzies die voortduren na de scheiding zijn van grote impact op het welzijn van de kinderen. Maar het is ook net zo funest voor kinderen als ouders na de echtscheiding helemaal niet met elkaar praten. Na de scheiding moet iedereen wennen aan de nieuwe situatie, er moeten goede afspraken worden gemaakt. Beide ouders hebben het recht op omgang met de kinderen en de plicht om voor de kinderen te zorgen.

In de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding is vastgelegd dat ouders die willen scheiden een ouderschapsplan moeten opstellen, waarin zij afspraken vastleggen. Een van die afspraken is de zorg- en contactregeling. Bij wie gaan de kinderen wonen en hoe ziet het contact er met de andere ouder uit?

Ik begrijp dat dit een lastige beslissing is, je mist ze enorm, je voelt het verdriet van de kinderen, ze wonen ineens in twee huizen en worden misschien al geconfronteerd met de nieuwe partner van je ex. En daar heb je nog maar weinig invloed op. Een afspraak met je ex-partner over de zorgregeling met kinderen kan vele vormen aannemen. Ik denk met je mee over de juiste zorgregeling, een regeling die in de eerste plaats in het belang is van de kinderen, die rust en duidelijkheid geeft en die ook goed past in het leven van de ouder bij wie je kind op dat moment is.

Deel dit bericht